Tierrafino Contact je spojovací základ pro práci omítky s hlínou na hladkých nebo vysoce savých podkladech, ale také pro Duro omítku na stropě.

Tierrafino Contact Fine je také nátěrová hmota pro Duro na hladké omítce nebo vysoce absorpční stěny.


Vhodné podklady pro jemnou omítku.

Vyberte si z různých podkladových materiálů vhodných pro jemnou omítku Tierrafino Duro:

Tierrafino Base se slámou, nebo bez slámy.

Dva druhy vápenné omítky Tierrafino Kalk.

Dobrým podkladem je také sádrová omítka (stěrka). Správný podklad je odolný zátěži, stále suchý, absorbční, bez prachu a mastnoty. Dostatečně drsný, vytváří pevný základ pro aplikaci naší omítky.

Před zahájením práce doporučujeme nahlédnout do technických listů Tierrafino Base a Tierrafino Kalk.

Hliněné stavby jsou plně recyklovatelné. Ekologické stavby nezatěžují životní prostředí.