Hliněný omítkový nátěr T-Paint nanesete snadno a lehce

Hliněný omítkový nátěr T-paint je dodáván ve formě suchého prášku ve kbelících. Homogenní pastu vytvoříte smícháním T-paint s vodou. Snadno ji nanesete štětcem nebo válečkem na jakýkoliv podklad vhodný pro nástěnné barvy. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Hladký podklad je potřeba nejprve ošetřit Tierrafino Contact fine.

Kompletní instrukce, přehled podkladů a technické informace naleznete v technickém listu Tierrafino T-paint (pdf) a v technických listech našich doplňkových výrobků. Inspirací vám může být přehledné instruktážní video.

Omítkový nátěr. Texturovaný omítkový nátěr v odstínu Dover-white. Omítkový nátěr Tierrafino T-paint je zdravým komponentem vaší stavby.Omítkový nátěr Tierrafino T-paint je recyklovatelný materiál. Omítkový nátěr Tierrafino T-paint .