Hliněný omítkový nátěr T-paint aplikujete snadno

Hliněný omítkový dekorativní nátěr T-paint je dodáván ve formě suchého prášku ve kbelících. Homogenní pastu vytvoříte smícháním T-paint s vodou. Snadno ji nanesete štětcem nebo válečkem na jakýkoliv podklad vhodný pro nástěnné barvy. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Hladký podklad je potřeba nejprve ošetřit Tierrafino Contact fine.

Kompletní instrukce, přehled podkladů a technické informace naleznete v technickém listu Tierrafino T-paint (pdf) a v technických listech našich doplňkových výrobků. Inspirací vám může být přehledné instruktážní video.

Přírodní hliněná omítkaTierrafino Finish, pracovní postup.

Příprava přírodní hliněné omítky

Aplikace přírodní hliněné omítky

Povrchová úprava přírodní hliněné omítky