Hliněný omítkový nátěr T-paint aplikujete snadno

Hliněný omítkový dekorativní nátěr T-paint je dodáván ve formě suchého prášku ve kbelících. Homogenní pastu vytvoříte smícháním T-paint s vodou. Snadno ji nanesete štětcem nebo válečkem na jakýkoliv podklad vhodný pro nástěnné barvy. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Hladký podklad je potřeba nejprve ošetřit Tierrafino Contact fine.

Kompletní instrukce, přehled podkladů a technické informace naleznete v technickém listu Tierrafino T-paint (pdf) a v technických listech našich doplňkových výrobků. Inspirací vám může být přehledné instruktážní video.