Juta a rákos

Juta a rákos jsou nezbytné pro aplikaci omítkové omítky, základové hlíny a hliněných omítek. V pásmu Amsterdamských před 400 lety byly všechny stropy pokryty rákosí a poté dokončeny sádrovou vrstvou. Většina stropů z této doby je stále tam. Juta byla používána všude tam, kde různé materiály, jako je kámen a dřevo, musí být přemostěny omítkou, nebo kde štukové vrstvy mají spoustu napětí, jutu lze aplikovat po celé ploše. Oba materiály jsou zcela ekologické a jsou po použití 100% biologicky odbouratelné. V březnu 1993 jsme provedli zkoušku požární zkouška TNO s rákosovým stropem na dřevěných lamelách z 20 mm hliněné štukové štuky. Výsledkem je 2 hodiny a 5 minut požární odolnost.