Hliněné a vápenné podkladové omítky pro barvu Tierrafino i-paint

Podklad pro hliněnou barvu i-paint můžete vybírat z řady materiálů: 

Tierrafino Base bez slámy nebo Kalk fine vápenná omítka. Dobrým podkladem je také sádrová omítka. 

Před zahájením práce doporučujeme přečíst si technický list Tierrafino Base a Kalk vápenná omítka.

Hliněné omítky a barvy mají ve stavebnictví historickou tradici.

Jsou paropropustné a neobsahují žádná rozpouštědla.